Büyükelçilik Sözleşmeli Personel Alımı Eleman İşçi Sekreter Alımları İş İlanları 2012

Büyükelçiliklerde çalışmak ve istihdam etmek isteyen adaylara sevindirici haber. Quato Büyükelçiliğinden tarafından yayınlanan personel alım ilanın kapsamında sekreter pozisyonunda görevlendirilmek üzere yeni sözleşmeli personel eleman alımları yapılacağı açıklandı. Personel alım ilanına ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

-T.C. vatandaşı olmak

- Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak.

- En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

- Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

-Adayların İspanyolca bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, İngilizce bilmek tercih nedenidir.

2) Sınavlar:

A. Yazılı Eleme Sınavı (22 Ağustos 2012 günü, 10.00-15.30 saatleri arasında Büyükelçilik binasında yapılacaktır)

10.00-13.00 saatleri arası:

- İspanyolcadan Türkçeye çeviri (1 saat),

- Türkçe Kompozisyon (1 saat) ,

- Matematik (1 saat)

14.30-15.30 saatleri arası:

- Türkçeden İspanyolcaya çeviri (1 saat)

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 24 Ağustos 2012, Cuma günü, saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.

B. Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)

- Bilgisayar kullanımı

3) Adaylardan İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir).

- Türk Pasaportunun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri

- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya fotokopisi (arkalı önlü)

- Son aldığı diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi

- İki adet vesikalık fotoğraf

- Adli sicil kaydı

- Erkek adaylar için: askerlik terhis belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi

Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 20 Ağustos 2012, Pazartesi günü saat 14.00’e kadar şahsen veya yazılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Quito Büyükelçiliğine başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Meta: , , , , , , , ,

Yorum yok.

Yorum yap.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.