Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Personel Eleman Alımı Memur Alımları İş İlanları

indirTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan yeni istihdam olanağı çerçevesinde personel eleman memur alımı yapacak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca yapılan iş ilanı duyurusu kapsamında Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi yazılım uzmanı alımı gerçekleşecek.

Danışmanlık hizmeti kapsamında, ilgili danışmandan talep edilen işler aşağıda belirtilmektedir:

1. MKYS kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerinin idare tarafından veya dış kaynak kullanım yoluyla yürütülmesinde gerekli teknik desteğin sağlanması,

2. Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi ve veri tabanının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması,

3. Raporlama tekniklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesinde idareye teknik destek sağlanması,

4. MKYS verilerine dayalı ihtiyaç duyulan karar destek sistemlerine yönelik geliştirme ve iyileştirme yazılımlarının yapılması,

5. Geliştirilecek uygulamaların ve modüler yapıların analiz tasarım dokümanlarının hazırlanması,

6. Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarının hazırlanması,

7. Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin idare adına değerlendirilmesi, periyodik raporlarının hazırlanması,

8. Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak İdareye önerilerde bulunulması,

9. İşlerin hızlı, güvenilir ve doğru kaynak üzerinde gerçekleştirilebileceği çok boyutlu, esnek ve modüler bir altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması,

ÇIKTILAR

Uzman, yapmış olduğu görev ile alakalı olarak her ay bir rapor hazırlayacak ve bu raporu ilgili Daire Başkanlığına sunacaktır. Bu rapor ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara ait işlerin detay bilgilerini, mevcut sistemin daha etkin işletilebilmesine yönelik önerileri, sistem yapısının varsa risklerini, riskler için çözümleri, kısıtları, başarı kriterlerini, karar destek sistemine yönelik tavsiyeleri vb. hususları içerecektir.

İŞİN SÜRESİ

Danışman Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu binasında Mali Analiz Daire Başkanlığına bağlı ve tam zamanlı, günde 8 saat çalışma esası üzerinden 01 Mart 2013 – 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında görev yapacaktır. Danışmanın sözleşmesi, performansına ve birimin ihtiyaçlarına göre proje sonuna kadar uzatılabilecektir.

DANIŞMAN NİTELİKLERİ

Danışmanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması istenmektedir:

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinden mezun olmak,

2. Uygulama Yazılımları geliştirme alanında deneyim sahibi olmak,

3. Tercihen işletmelerin tedarik süreçleri ve stok yönetimleri uygulama yazılımları konusunda deneyim sahibi olmak,

4. Oracle bilgileri (Veri Tabanı Tasarımı, Procedure, Trigger, Function, PL/SQL yazma) konusunda deneyim sahibi olmak,

5. Oracle SQL Server veritabanı alanlarında deneyim sahibi olmak,

6. İyi derecede Java Bilgisi (Servlet, Web Start JNLP, Maven, Eclipse, Spring Framework) sahibi olmak,

7. Microsoft. NET ve J2EE uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

8. Web Tabanlı Uygulama ve Web Service (HTLM, Jscript, Jason, XML) konusunda deneyim sahibi olmak,

9. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

BAŞVURULAR

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu uygun danışman adaylarını, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresini,

İçeren başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 19/02/2013 tarihi mesai bitimine kadar

aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006′da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Bu pozisyonlar için gerekli şart, koşul ve nitelikler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen web sayfalarımızı ziyaret ediniz.

www.sb.gov.tr ve www.tkhk.gov.tr

Meta: , , , , , , , , ,

One Response to “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Personel Eleman Alımı Memur Alımları İş İlanları”

  1. Asiye semra muhamed 06. Şub, 2013 at 10:40 #

    arapça tercüman

Yorum yap.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.